انواع شاخص بورس

تفاوت بین شاخص ارزشی و شاخص هم وزن:

آنچه مشخص است در محاسبه شاخص کل شرکتهایی که بزرگتر هستند و سهام بیشتری در بازار دارند، اثربزرگتری هم بر شاخص می گذارند. به گونه ای که اگر برای مثال همه شرکتهای موجود در بورس در یکروز با افت قیمت روبه رو شوند، به جز پنج شرکت بزرگ بورسی و این پنج شرکت روند مثبتی را طی کنند، دراین صورت احتمالا ًشاخص کل درآن روز با رشد همراه باشد!

این نحوه محاسبه ،ارزشی است. یعنی ارزش شرکتها در محاسبه شاخص اهمیت دارد، و شرکت های بزرگ تاثیر بیشتر و شرکتهای کوچک تاثیر ناچیزی بر شاخص می گذارند. این یک ضعف بزرگ برای شاخص کل به حساب می آمد. به همین دلیل مسئولین سازمان بورس به دنبال شاخص دیگری رفتند تا این ضعف را پوشش دهند. و به این ترتیب شاخص هم وزن معرفی شد.

نکته مهم در مورد شاخص هم وزن این است که، دیگر تفاوتی میان شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه شاخص هم وزن وجود ندارد. حالا می توانیم همه شاخص هایی را که در بورس محاسبه می شوند با دو روش هم وزن و ارزشی محاسبه کنیم.

بررسی انواع شاخص های مهم بورس :

شاخص قیمت

شاخص قیمت فقط نشان‌دهنده میانگین افزایش یا کاهش قیمت سهام در بازار است و دیگر میزان سود نقدی پرداختی به سهامداران را نشان نمی‌دهد؛ یعنی وقتی شاخص قیمت ۱۵ درصد رشد کرده است، میانگین قیمت سهام شرکت های بورسی ۱۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر بوده، و قیمت‌ها افزایش داشته است.

شاخص بازده نقدی

همان‌طور که شاخص قیمت میانگین بازده ناشی از افزایش قیمت سهام را نشان می‌دهد، تغییرات شاخص بازده نقدی هم میانگین بازده ناشی از پرداخت سود نقدی شرکت‌ها به سهامداران را نشان می‌دهد. وقتی شاخص سود نقدی رو به کاهش است، نشان‌دهنده این است که شرکت‌ها به‌طور میانگین سود کمتری را به‌صورت نقد بین سهامدارانشان تقسیم می‌کنند.

شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر

یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های یک سهم برای سرمایه گذاران نقدشوندگی آن است؛ یعنی سرمایه گذار هر موقع خواست سهمش را بفروشد، بلافاصله سهمش در بازار به فروش برسد و سرمایه گذار به پولش برسد. شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر، میانگین تغییرات قیمت سهام ۵۰ شرکتی را نشان می‌دهد، که سهامشان از سایر شرکت های بورسی نقدشوندگی بیشتری دارد.

سهام این شرکت‌ها روزانه به تعداد فراوان خرید و فروش می‌شود و سهامداران این شرکت‌ها مشکلی برای فروش آن‌ها ندارند. ناظران و مدیران بورس، هر سه ماه یک‌بار، شرکت های بورسی را بررسی می‌کنند و ۵۰ شرکت فعال‌تر را انتخاب کرده و شاخص قیمتی آن را محاسبه و اعلام می‌کنند.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ

این شاخص میانگین تغییرات قیمت سهام ۳۰ شرکت بزرگ بورس را نشان می‌دهد. اندازه شرکت ها از طریق ارزش روز بازار سهم تعیین می‌شود و همان‌طور می دانید، ارزش روز بازار سهام از حاصل‌ضرب قیمت سهم در تعداد سهام منتشرشده شرکت به دست می‌آید.

این شاخص تغییرات قیمت سهامی را نشان می‌دهد که اگرچه کمتر از ده درصد تعداد شرکت های بورسی را تشکیل می‌دهند اما بیش از ۷۰ درصد ارزش بورس تهران را به خود اختصاص داده‌اند و تغییرات قیمت آن‌ها می‌تواند اثر بزرگی بر شاخص کل و بورس داشته باشد. این شاخص هر سه ماه یک ‌بار به‌روزرسانی می‌شود.

شاخص صنعت و شاخص مالی

شرکت های بورسی در دو بخش صنعتی و مالی قرار می‌گیرند. در بخش صنعتی شرکت های تولیدی و صنعتی نظیر مخابرات، خودروسازی، سیمان، پتروشیمی و … قرار دارند و در بخش مالی بانک‌ها، شرکت های سرمایه گذاری، بیمه‌ها و … حضور دارند. شاخص صنعت نشان‌دهنده میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بخش صنعت و شاخص مالی میانگین تغییرات قیمت سهام شرکت های فعال در بخش مالی است.

بخش صنعت و بخش مالی نیز می‌توانند به صنایع تشکیل‌دهنده تقسیم شوند، و شاخص هر یک از این صنایع جداگانه محاسبه شود. برای مثال، شاخص صنعت سیمان متوسط تغییرات قیمت شرکت های فعال در صنعت سیمان را نشان می‌دهد.

شاخص بازار اول و بازار دوم

بورس اوراق بهادار تهران ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی را تعیین کرده است، و بر مبنای آن شرکت های بورسی را به دو دسته تقسیم می کند و در دو بازار اول و دوم قرار می دهد. شرکت هایی که شرایط بهتری داشته باشند در بازار اول و شرکت های دیگر در بازار دوم دسته‌بندی می‌شوند.

در بازار اول شرکت‌ها در دو دسته دیگر جای می‌گیرند که عبارت است از تابلو اصلی و تابلو فرعی. برای هر یک از دسته ها یک شاخص محاسبه می شود.

برای دریافت فایل اینحا  را کلیک کنید.